Agneta lämnade allt för barnen i Ukraina

Agneta Bergström startade Barnens hopp 1996. Hon ledde arbetet i Sverige med insamlingen, men också arbetet i mottagarlandet. När verksamheten koncentrerats till Reni i Ukraina och Novy Dom grundades bestämde sig Agneta för att helt ägna sitt liv åt Ukrainas mest utsatta barn. Hon avyttrade sitt hem i Sollentuna för att bo ihop med barnen i Novy Dom och hantera alla utmaningar på plats. Sedan dess lever hon helt med och för barnen i Novy Dom och den övriga hjälpverksamheten i området. Slut med svenskt kulturliv, umgänge med sina svenska vänner och mycket annat. Men hon får mycket tillbaka. Barnens utveckling, kärlek och tacksamhet. Åtskilliga barn har hon räddat till ett anständigt liv och en god framtid.

Agnetas nära kontakt med sociala myndigheter, polis och andra är ibland avgörande för en förändring av en del barns tidigare hopplösa situation. Hon kontaktas vid akuta insatser där barn farit illa så att de för en tid eller permanent kan få omsorg och vård vid Novy Dom. Du kan läsa mer om några av barnen och deras svåra bakgrund på sidan »Från verkligheten«.

En annan stor fördel med att Agneta bor på Novy Dom är att svinnet av Barnens hopps pengar är 0:-. Varenda utgift, oavsett hur liten, bokförs minutiöst.

Arbetet i Sverige leds av en kunnig och engagerad styrelse, som givetvis arbetar helt utan arvode.