Barnens hopp är en ideell förening vars syfte är att hjälpa utsatta barn och familjer i Ukraina till ett bättre liv. 
 

 

NOVY DOM — ETT NYTT HEM 

Barnens hopp driver rehabiliteringshemmet Novy Dom i ett av de fattigaste områdena i Ukraina. Här får barn som upplevt de tragiska följderna av droger och våld inom familjen en möjlighet att bo och leva i en trygg miljö som kan ge dem framtidstro.

Läs mer →

STÖD ÅT DE FATTIGASTE

 Barnens hopp stödjer barnfamiljer som lever i svår fattigdom i staden Reni och i de omkringliggande byarna genom matpaket och ved, genom mediciner och sjukvård. Det handlar bokstavligen om familjernas överlevnad.

Läs mer →

Så kan du hjälpa!

 Ditt stöd är viktigt. Både privatpersoner och företag kan göra mycket för att ändra levnadsvillkoren för utsatta barn. Våra administrativa kostnader är de lägsta möjliga (5 % 2016), och alla gåvor används maximalt. Man kan bidra på flera sätt.

Läs mer →

Agneta lämnade allt för barnen

 År 2008 avyttrade Agneta sitt hem i Sollentuna för att förestå Novy Dom. Sedan dess lever hon helt med och för barnen och den övriga hjälpverksamheten i området. Liksom övriga svenskar inom Barnens hopp arbetar hon helt ideellt.

Läs mer →