Genom att bli medlem i Barnens hopp stöder du hela vår verksamhet och har också möjligheten att påverka den. Medlemsavgiften för 2018 är 200 kr. För att bli medlem, sätt in 200 kr på vårt 90-konto, 901064-6; skriv i meddelandefältet in »Medlem«, ditt namn med adress och gärna också din e-postadress.

Nästa årsmöte hålls den 21 mars 2018 – se sidan Aktuellt!