Genom att bli medlem i Barnens hopp stöder du hela vår verksamhet. Som medlem får du ett par gånger om året vårt nyhetsbrev med information om vårt arbete i Ukraina. Medlemsavgiften för 2017 är 150 kr. För att bli medlem, skicka ett mejl till info@barnenshopp.se eller kontakta Barnens hopps kontaktperson Jan Better: e-postadress better.jan@gmail.com, mobilnummer 076 205 37 30.