Genom att bli medlem i Barnens hopp stöder du hela vår verksamhet, du får veta vad som är på gång och har också möjlighet att påverka verksamheten. Medlemsavgiften för 2018 är 200 kr. För att bli medlem, fyll i formuläret nedan samt sätt in 200 kr på vårt 90-konto, 901064-6; skriv in »Medlem« i meddelandefältet vid betalningen.

Avser *
Namn *
Namn