Årsredovisning och -berättelse

Årsredovisningarna är upprättade enligt Svensk Insamlingskontrolls regelverk, K3, för 90-konton.

2017

(Årsredovisningen, verksamhetsberättelsen och -planen samt projektmålen kommer att läggas upp på denna sida så fort de är klara.)

2016

2015