Barnens hopp är en politiskt och religiöst obunden ideell förening med mottot »Vi hjälper barn till ett liv värt att leva«.

Ideellt arbete gör det möjligt

Barnens hopp är en ideell förening och alla involverade – förutom de ukrainska medborgare som är anställda på familjehemmet – arbetar helt utan ersättning. Verksamheten finansieras från Sverige genom frivilliga gåvor, sponsorer, faddrar och intäkterna från försäljning av skänkta föremål i en second hand-butik i Häggvik i Sollentuna.

Vår verksamhet bygger på att medarbetare i Sverige arbetar helt ideellt så att så mycket som möjligt av de insamlade pengarna kommer dit där de gör skillnad för barnen. Barnens hopps grundare finns på plats i Reni och ser till att pengarna används på bästa sätt i vår verksamhet. I vår organisation finns många medarbetare. 
Bland annat de personer som utan ersättning ser till att vår kuriosabutik ser fin och trevlig ut. 
Hjälpen går från dörr till dörr. Från hand till hand. Det är så vi anser att det skall vara.

90-konto

Barnens hopp har ett så kallat 90-konto (Plusgiro-konto 901064-6) som övervakas av Svensk insamlingskontroll. Våra administrativa kostnader (för 90-konto, revision, hemsida) är mycket låga: 4,5–5 %. Det kan jämföras med att den högsta tillåtna procentsatsen för administrativa kostnader för en hjälporganisation med 90-konto är 25 %.