Barnens hopp hjälper utsatta barn och familjer i Ukraina till ett bättre liv.

Från detta ...

... Till detta

NOVY DOM—ett nytt hem

Vi driver ett rehabiliteringshem, Novy Dom (»Ett nytt hem«), i Reni i Ukraina, ett mycket fattigt område i Odessa-distriktet, nära gränsen till Rumänien och Moldavien. På Novy Dom får barn som levt i yttersta misär och vars föräldrar är oförmögna att ta hand om dem bo i en lugn och trygg miljö som kan ge dem framtidstro. Vi samarbetar med de lokala sociala myndigheterna och har en hjälptelefonlinje för akuta insatser.  Barnens hopp stödjer dessutom barnfamiljer som lever i svår fattigdom i Reni och i de omkringliggande byarna genom matpaket och ved, genom bidrag till mediciner och sjukvård, till barnkläder och skolgång. Det handlar bokstavligen om familjernas överlevnad.

För närvarande finns omkring 25 barn på Novy Dom. Tre av de äldsta barnen som vuxit upp i Novy Dom – Serjozha K, Serjozha S och Ira  – flyttade senhösten 2016 ut för att gå på en yrkesutbildning. De får under tiden stöd och hjälp och värme från Novy Dom för att studierna ska gå framåt, och de kommer på besök så fort det ges tillfälle. Utbildningen ger dem en god chans att skaffa sig ett eget hem med en fast inkomst i framtiden.

Stöd åt de fattigaste familjerna i staden Reni

Barnens hopp stödjer dessutom barnfamiljer som lever i svår fattigdom i Reni och i de omkringliggande byarna genom matpaket och ved, genom bidrag till mediciner och sjukvård, till barnkläder och skolgång.

Området har påverkats kraftigt av den senaste tidens krig i Ukraina. Oro över framtiden, hög inflation och höga prishöjningar på dagligvaror i kombination med gaspriser som höjts flera gånger om gör livet svårt för många barnfamiljer. Men Agneta Bergström, Barnens hopps grundare, säger: ”Alla barn har rätt till ett hem, mat på bordet och en trygg tillvaro. Så länge vi kan, orkar och behövs så kommer vi att finnas till för barn och vuxna som har det svårt.”